Spaarrente Hypotheekrente
Hoofdpagina van hypotheekrentehulp.nl

Toelichting: hoe werkt de hypotheekrentehulp.nl

Op de website hypotheekrentehulp.nl vindt u informatie over een groot aantal hypotheekinstellingen en hypotheekproducten. Van ieder hypotheekproduct houden wij de actuele en historische hypotheekrentetarieven bij. Daarnaast vindt u per hypotheekproduct een overzicht van een aantal belangrijke voorwaarden. De informatie op deze site is bedoeld om u te helpen bij uw zoektocht naar het meest geschikte hypotheekproduct.

Op de hoofdpagina ziet u standaard een overzicht staan van alle hypotheekproducten met de laagst mogelijke rente. Boven het overzicht ziet u een box. Aan de rechterkant van die box ziet u voorwaarden die van toepassing (kunnen) zijn op deze hypotheekproducten. Indien u met uw muis over deze voorwaarden gaat, ziet u links in de box de voorwaarden verschijnen. U kunt deze voorwaarden wijzigen. Nadat u alle voorwaarden heeft bekeken en uw selectie heeft gemaakt, dient u op de grote knop onder de box te klikken. Uw aanpassingen worden dan verwerkt in het hypotheekrente overzicht. Hieronder beschrijven we de verschillende voorwaarden.

Uitleg & bedragen

De hoogte van de hypotheekrente is mede afhankelijk van het risico dat de bank loopt. Dit risico wordt o.a. bepaald door het verstrekkingspercentage. Dat is de verhouding tussen het hypotheekbedrag en de waarde van de woning. Hierbij geldt: hoe hoger het percentage, des te hoger het risico voor de bank en dus des te hoger het hypotheekrente tarief. Bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG, zie verder) is dit vaak niet van toepassing.

Hypotheekvorm

Op het moment dat u een hypotheek afsluit, kunt u kiezen uit een groot aantal hypotheekvormen. Het verschil tussen de verschillende hypotheekvormen zit hem met name in de wijze waarop de aflossing van de hypotheek geregeld is. Bij veel maatschappijen geldt dat niet alle hypotheekvormen dezelfde rentetarieven kennen. Indien u meerdere hypotheekvormen kiest, tonen wij in de selectie altijd (de vorm met) de laagste hypotheekrente. De beste selectie krijgt u door alleen die hypotheekvorm aan te vinken die uw voorkeur heeft.

NHG

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Bij een hypotheek met NHG wordt het risico van de bank dat u uw hypotheeklasten niet zult betalen voor een groot deel overgenomen door de stichting die deze hypotheekgarantie uitgeeft. Omdat het risico dat de bank loopt dan flink afneemt, gelden vaak (veel) lagere rentes.

Rentelooptijd

De rentelooptijd - ook wel rentevastperiode of renteperiode genoemd - is de periode waarin het hypotheekrente tarief vast staat. U kunt bij de meeste maatschappijen kiezen tussen een groot aantal rentelooptijden waarbij grote renteverschillen kunnen bestaan tussen de verschillende rentelooptijden. Normaal gesproken geldt dat de rente hoger wordt naarmate de rentelooptijd langer wordt, maar we hebben de afgelopen jaren gezien dat dit niet altijd opgaat.

Type woning

Onder type woning wordt hier het verschil tussen een nieuwbouwwoning en bestaande bouw bedoeld. De financieringsopzet van een nieuwbouwwoning is anders dan de financieringsopzet van een bestaande woning. Zo geldt bij bestaande bouw een overdrachtsbelasting van 6% en bij nieuwbouw niet. Daarnaast moet je bij een nieuwbouwwoning vaak rekening houden met aanzienlijke extra rentelasten tijdens de bouw. Een aantal hypotheekinstellingen maakt wat betreft voorwaarden en rentetarieven onderscheid tussen nieuwbouwwoningen en bestaande bouw. Om een passend rente overzicht te krijgen, dient u daarom het type woning te kiezen dat in uw situatie van toepassing is.

Contractrente

Op het moment dat u een offerte aanvraagt, staat daarin een rentetarief vermeld. Tussen het moment dat u de offerte aanvraagt en het moment van passeren, kan de rente wijzigen. Bij een aantal hypotheken kunt u - soms tegen betaling van een hypotheekrenteopslag - profiteren van eventuele renteverlagingen. In totaal bestaan er 3 rentevormen: offerterente, dagrente en dalrente. Bij offerterente is de rente bij passeren altijd gelijk aan de rente die in de offerte staat. Rentewijzigingen hebben geen invloed op de rente die u gaat betalen. Bij dagrente geldt dat de te betalen rente naar beneden bijgesteld wordt als de rente op passeerdatum lager is dan de rente die in de offerte staat. Dit is bij rentedalingen (erg) gunstig. Bij gestegen rente geldt de lagere rente die in de offerte staat. Bij dalrente geldt dat gekeken wordt wat het laagste rentetarief is geweest in de periode tussen het aanvragen van de offerte en de passeerdatum. Dit tarief is het tarief dat u bij dalrente gaat betalen. Vooral in perioden van rentedalingen kan het zeer interessant zijn om - indien mogelijk - voor dalrente of dagrente te kiezen. Ook als hiervoor een (beperkte) renteopslag geldt.

Offertegeldigheid

Een hypotheekofferte is niet onbeperkt geldig. In de offerte staat een geldigheidstermijn. Dat houdt in dat de hypotheek binnen die termijn zal moeten passeren bij de notaris. De (maximale) offertegeldigheid is niet bij alle hypotheekproducten gelijk. Bovendien gelden soms kortingen indien de passeertermijn (periode tussen aanvragen offerte en passeren van de hypotheek) kort is. Bij veel maatschappijen wordt een onderscheid gemaakt tussen de standaard geldigheidstermijn en een verlengingstermijn. Bij verlening is het mogelijk om de standaard geldigheid van de offerte te verlengen. Vaak geldt dat bij verlenging extra kosten (bereidstellingsprovisie) in rekening worden gebracht. Indien u aangeeft hoeveel maanden er bij u zitten tussen het aanvragen van de offerte en de passeerdatum, kunt u eenvoudig achterhalen welke hypotheekproducten in uw situatie mogelijk zijn en wat de voorwaarden zijn.

Betaalrekening

Bij een aantal hypotheekproducten bent u verplicht om een betaalrekening bij de betreffende bank te openen. Bij andere hypotheken geldt geen verplichting, maar krijgt u wel een korting op de hypotheekrente als u een specifieke betaalrekening opent. Op het moment dat u toch op zoek bent naar het betreffende aanvullende product of indien u het geen probleem vindt om specifieke betaalrekening te openen, kunnen deze hypotheekproducten voor u zeker interessant zijn. In andere gevallen moet u er voor waken geen onnodige producten aan te schaffen alleen om in aanmerking te komen voor een (klein) rentevoordeel.

Verhuismogelijkheden

Op het moment dat u een hypotheek afsluit, kiest u vaak voor een rentelooptijd (rentevastperiode). Als u in de toekomst uw huis gaat verkopen en gaat verhuizen naar een nieuwe koopwoning, kan het zijn dat de rentelooptijd van de hypotheek nog niet is afgelopen. Als de rente gestegen is, kan het zeer gunstig zijn als u uw hypotheek mee kunt nemen naar uw nieuwe huis. Dit wordt een verhuisregeling of meeneemregeling genoemd. Niet alle hypotheken kennen een verhuisregeling en het kan zijn dat er een renteopslag berekend wordt. Een verhuisregeling is met name interessant als u van plan bent om een lange rentelooptijd te kiezen omdat u een stijgende rente verwacht. Mocht u dan binnen de rentelooptijd gaan verhuizen, dan kan de verhuisregeling erg voordelig uitpakken.

Vrije keuze ORV

Bij een hypotheek wordt vaak ook een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten. Bij een aantal hypotheekproducten bent u verplicht om een specifieke overlijdensrisicoverzekering (levensverzekering) af te sluiten. Bij andere hypotheken geldt geen verplichting, maar krijgt u wel een korting op de hypotheekrente als u voor een specifieke verzekering kiest. Op het moment dat u toch op zoek bent naar een overlijdensrisicoverzekering, kunnen deze hypotheekproducten voor u zeker interessant zijn. U moet u er dan uiteraard wel voor waken dat u geen veel te dure verzekering afsluit alleen om in aanmerking te komen voor een (klein) rentevoordeel.

Rentebeleid

Een aantal maatschappijen hanteert een 2 hypotheekrentelijsten systeem. Hieronder verstaan wij een rentebeleid waarbij nieuwe klanten scherpere rentetarieven aangeboden krijgen dan bestaande klanten. Op het moment dat u bij een dergelijke maatschappij klant bent en uw renteperiode loopt af, komt u dus niet voor de scherpste tarieven in aanmerking maar krijgt u speciale verlengingstarieven. Deze tarieven kunnen soms wel tot 4 tienden hoger zijn dan de tarieven voor nieuwe klanten. Andere maatschappijen maken geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe klanten. Vooral als u een korte rentelooptijd kiest, is het belangrijk om bij uw vergelijking rekening te houden met het gehanteerde rentebeleid.
Veelbezochte pagina's
Hypotheekrente hulp: hypotheken vergelijken
Hypotheekinformatie overzicht
Overzicht laatste rentewijzigingen hypotheken
Overzicht met de belangrijkste hypotheekverstrekkers
Hypotheektips & acties
Banksparen
Vergelijk een groot aantal bankspaarrekeningen.
Hypotheken, pensioenen: alle tarieven voor banksparen!
Levensverzekering nodig?
Wij vinden gegarandeerd de scherpste aanbieding!
Binnen 24 uur heeft u een vrijblijvende offerte in huis!
contact en werkwijze  |  disclaimer  |  cookies en privacy  |  2008 - 2021 Copyright HomeFinance