Spaarrente Hypotheekrente
Hoofdpagina van hypotheekrentehulp.nl

Hypotheekvormen

Op deze website vindt u van een groot aantal hypotheekverstrekkers de actuele en historische hypotheekrente tarieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een groot aantal hypotheekvormen. Hypotheekvormen onderscheiden zich met name van elkaar op het gebied van de aflossing van de hypotheek. Maar er zijn meer verschillen. Hierbij kunt u denken aan de wijze waarop het overlijdensrisico is geregeld en de fiscaliteiten.

Hieronder vindt u van de belangrijkste hypotheekvormen een korte omschrijving.

Aflossingsvrije hypotheek

Zoals de naam al aangeeft, wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek niets afgelost. De volledige hypotheekschuld staat aan het einde van de looptijd nog open. Binnen een aflossingsvrije hypotheek wordt evenmin het overlijdensrisico standaard afgedekt. Vanwege deze opzet is de aflossingsvrije hypotheek een zeer goedkope maar ook risicovolle hypotheekvorm. Een volledig aflossingsvrije hypotheek is vaak niet mogelijk: bij bestaande hypotheken geldt dat de meeste hypotheekverstrekkers eisen dat minimaal een deel van de hypotheek afgelost wordt. Voor starters geldt dat een aflossingsvrije hypotheek niet meer gekozen kan worden als de starter recht wil hebben op hypotheekrenteaftrek. Starters moeten tegenwoordig kiezen voor een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd afgelost wordt om recht op aftrek te hebben.

Annu´teiten hypotheek

De annu´teiten hypotheek is een hypotheek waarbij de hypotheekschuld gedurende de looptijd van de hypotheek wordt afgelost. Aflossing gebeurt op basis van annu´teiten. Hierbij wordt maandelijks een vast bedrag betaald dat bestaat uit hypotheekrente en aflossing (de annu´teit). In het begin bestaat het grootste deel van de de annu´teit uit rente. Naarmate er een hoger bedrag is afgelost worden de hypotheekrente lasten lager en ontstaat er dus meer ruimte voor het aflossen van de schuld. Binnen de annu´teiten hypotheek wordt het overlijdensrisico niet standaard afgedekt. Hiervoor dient u een losse verzekering af te sluiten. De annu´teiten hypotheek wordt tegenwoordig heel vaak gekozen. Dit hangt samen met het feit dat starters moeten kiezen voor een hypotheekvorm waarbij afgelost wordt tijdens de looptijd om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij de hypotheekschuld gedurende de looptijd van de hypotheek met vaste, periodiek betalingen wordt afgelost. Binnen de hypotheek wordt het overlijdensrisico niet standaard afgedekt. Hiervoor dient u een losse verzekering af te sluiten. Sinds het moment dat de regels rond de hypotheekrenteaftrek zijn gewijzigd, wordt de lineaire hypotheek - net als de annuiteitenhypotheek - weer vaker gekozen. Vanwege de hoge maandlasten in de beginperiode, is de lineaire hypotheek wel een stuk minder populair dan de annuiteitenhypotheek.

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een hypotheekvorm die bestaat uit een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een geblokkeerde rekening. Op deze geblokkeerde rekening kan gespaard (Spaarrekening Eigen Woning) of belegd (Beleggingsrekening Eigen Woning) worden. Bijzonder aan de bankspaarhypotheek is dat er tijdens de looptijd van de hypotheek geen vermogensrendementsheffing betaald te worden over het op de geblokkeerde rekening opgebouwde vermogen. Om dit belastingvoordeel te krijgen, gelden een aantal strikte regels. Voor het afdekken van het overlijdensrisicoverzekering dient een losse overlijdensrisicoverzekering afgesloten te worden. Omdat tijdens de looptijd niet afgelost wordt, geldt voor starters (en bij verhogingen) dat er geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is als voor deze hypotheekvorm gekozen wordt.

Beleggingsrekeninghypotheek (beleggingshypotheek)

De beleggingsrekeninghypotheek is hypotheekvorm waarbij een aflossingsvrije hypotheek gecombineerd wordt met een beleggingsrekening. Bij een beleggingsrekeningshypotheek wordt er tijdens de looptijd van de hypotheek niet afgelost. In plaats daarvan wordt periodiek of eenmalig een bedrag gestort op een beleggingsrekening. Dit bedrag wordt tijdens de looptijd van de hypotheek belegd. Aan het einde van de looptijd kan (een deel van) de hypotheek afgelost worden met de opgebouwde waarde in de beleggingsrekening. Omdat tijdens de looptijd niet afgelost wordt, geldt voor starters (en bij verhogingen) dat er geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is als voor deze hypotheekvorm gekozen wordt.

Levenhypotheek

De levenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de hypotheekschuld gedurende de looptijd van de hypotheek niet wordt afgelost. In plaats daarvan wordt maandelijks een bedrag (premie) gestort in een levensverzekering. Een deel van de premie is bedoeld als verzekeringspremie voor het afdekken van het overlijdensrisico en met een deel van de premie wordt gespaard of belegd. Met het opgebouwde saldo wordt aan het eind van de looptijd (een deel van) de hypotheek afgelost. De hoogte van het opgebouwde bedrag aan het einde van de looptijd hangt sterk af van de kostenstructuur van de verzekering en de behaalde beleggingsresultaten. Omdat tijdens de looptijd niet afgelost wordt, geldt voor starters (en bij verhogingen) dat er geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is als voor deze hypotheekvorm gekozen wordt.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de hypotheekschuld gedurende de looptijd van de hypotheek niet wordt afgelost. In plaats daarvan wordt maandelijks een bedrag (premie) gestort in een verzekering. Een deel van de premie is bedoeld als verzekeringspremie voor het afdekken van het overlijdensrisico en met een deel van de premie wordt gespaard. Met het opgebouwde spaarsaldo wordt aan het eind van de looptijd de hypotheek afgelost. Bijzonder aan de spaarhypotheek is dat de spaarvergoeding altijd even hoog is als de te betalen hypotheekrente. De premie staat niet vast: op het moment dat de hypotheekrente stijgt, stijgt de spaarrente ook. Vanwege de hogere spaarrente kan de premie omlaag. Hierdoor wordt een eventuele verhoging van de maandlasten indien de hypotheekrente zou gaan stijgen altijd deels gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Omdat tijdens de looptijd niet afgelost wordt, geldt voor starters (en bij verhogingen) dat er geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is als voor deze hypotheekvorm gekozen wordt.

Voor meer achtergrondinformatie over hypotheken, klik hier.

Andere leenvormen

Op deze site staat de hypotheek als leenvorm centraal. Voor het kopen van een huis is een hypotheek ook de leenvorm die vrijwel altijd gekozen wordt. Bij het financieren van verbouwingen wordt echter ook steeds vaker gekozen voor andere leenvormen zoals de persoonlijke lening, het doorlopend krediet of het WOZ krediet. Het voordeel ten opzichte van de hypotheek zit hem vooral in de eenvoud en lage kosten. Het afsluiten van een krediet is vaak binnen enkele dagen geregeld terwijl het afsluiten van een hypotheek vaak weken kost. Bovendien kent een hypotheek allerlei bijkomende kosten zoals advieskosten en notariskosten. Deze kosten zijn bij een gewoon krediet normaal gesproken niet van toepassing. Een voordeel van de hypotheek is dat de rente vaak wat lager is. Maar vooral bij kleine bedragen, weegt dat voordeel vaak niet op tegen de genoemde nadelen. Op deze site geven wij geen informatie over kredietvormen en vergelijken wij geen tarieven van persoonlijke leningen en andere kredieten.

Voor uitgebreide informatie over leningen, verwijzen wij u door naar lening.nl
Veelbezochte pagina's
Hypotheekrente hulp: hypotheken vergelijken
Hypotheekinformatie overzicht
Overzicht laatste rentewijzigingen hypotheken
Overzicht met de belangrijkste hypotheekverstrekkers
Hypotheektips & acties
Banksparen
Vergelijk een groot aantal bankspaarrekeningen.
Hypotheken, pensioenen: alle tarieven voor banksparen!
Levensverzekering nodig?
Wij vinden gegarandeerd de scherpste aanbieding!
Binnen 24 uur heeft u een vrijblijvende offerte in huis!
contact en werkwijze  |  disclaimer  |  cookies en privacy  |  ę 2008 - 2020 Copyright HomeFinance